Exchange Server | Murat Bilici

"Empower your knowledge"

Windows 7 CD/DVD Yazmayı Engellemek – How to Enable or Disable Windows 7 Built-in CD and DVD Burning Features

Merhaba;

Windows 7 üzerinde CD/DVD yazma hakkını enegellemek için aşağıdaki Register ve Group Policy işlemlerini yapabilirsiniz.

Register:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoCDBurning”=-

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoCDBurning”=-

Yazma Hakkının Alınması (Dosyayı Reg olarak kaydederek çalıştırabilirsiniz.) – Disable CD and DVD Burning Features

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoCDBurning”=dword:00000001

 Group Policy:

User ConfigurationAdministrative TemplatesWindows Components, Windows Explorer


Categories: Active Directory