Exchange Server | Murat Bilici

"Empower your knowledge"

Tüm Exchange posta kutuları için tüm e-posta adreslerinin listesini alın

Tüm Exchange posta kutuları için tüm e-posta adreslerinin listesini almak için aşagıdaki scriptleri kullanabilirsiniz.

1.Aşagıdaki kodu kopyalayın dosya uzantısını .ps1 yapın

2.Dosyayı dilerseniz Exchange Script klasörü altına kopyalabilirsiniz.

3.Powershell acın ve .\script.ps1 >allusers.txt olarak çalıştırın , bulundugunuz alana dosyayı oluşturacaktır.

Script:

Get-Mailbox | select name , alias ,EmailAddresses | foreach {

“Name: “+$_.name

“Alias: “+$_.alias   $_.EmailAddresses

| foreach {  if($_.SmtpAddress){

if($_.IsPrimaryAddress)

{  “Primary SmtpAddress: $($_.SmtpAddress)”  }

else {

“SmtpAddress: $($_.SmtpAddress)”

}

}

}

write-host  }

Diğer script

Get-Recipient -ResultSize unlimited | select Name,CustomAttribute2,PrimarySmtpAddress,@{Name=”emailaddresses”; Expression={$_.Emailaddresses | Where-Object {$_.prefixstring -ceq “smtp”} | ForEach-Object {$_.smtpaddress}}} | Export-Csv d:\temp\emailaddresses.csv

 

 

Categories: Exchange 2007 - Exchange 2010 - Powershell