Exchange Server | Murat Bilici

"Empower your knowledge"

The security database on the server does not have a computer account for this workstation trust relationship.

Active Directory domain yapısında client pc lerin domain alma işlemi sonrası aşağıdaki hata ile logon olma problemi yaşanabilir.

Error Code:

The security database on the server does not have a computer account for this workstation trust relationship.

Event ID Error Code:

Description:
A Kerberos Error Message was received:
on logon session
Client Time:
Server Time: 11:28:8.0000 6/25/2008 Z
Error Code: 0x7  KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN
Extended Error: 0xc0000035 KLIN(0)

Çözüm:

  • ·          ldifde -f C:\SPNs.txt -t 3268 -d dc=domain,dc=com -l serviceprincipalname -r (serviceprincipalname=*) -p subtree

komutunu çalıştırarak çakışma yapan pcleri tespit edebilirsiniz .

  • Adsiedit.msc konsolunda çakışma yapan pcleirn servicePrincipalName value değeri kontrol edildiğinde sorun alan pclerle aynı değeri içderdiği görülecektir. Değerlerin değiştirilmesi veya domainden pclerin çıkarılarak tekrar laınması probleminizi çözecektir.
Categories: Active Directory