Exchange Server | Murat Bilici

"Empower your knowledge"

Open Exchange Console or PowerShell error “The WinRM client received an HTTP status code of 502 from remote WS-Management service”

Exchange Management Console yada Exchange Management Shell açmaya çalıştığınızda aşağıdaki hatayı alıyor iseniz çözümü aşağıda bulabilirsiniz.

Connecting to remote server failed with the error message: The WinRM client received an HTTP status code of 502 from remote WS-Management service. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic. It was running the command ‘Discover-ExchangeServer -UseWIA $true -SuppressError $true’

Bu sorunun kaynağı proxy işlemidir.

Proxy görüntülemek için Netsh winhttp show proxy komutunu kullanarak sistemde kullanılan proxy görüntüleyebilirsiniz.

Netsh winhttp reset proxy kodu ile kaldırabilirsiniz.

Aynı işlemi register üzerinden yapmak isterseniz aşağıdaki register ayarını kullanabilirsiniz.

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections WinHttpSettings

Categories: Exchange 2010 - Powershell - Scripts