Exchange Server | Murat Bilici

"Empower your knowledge"

Mail Gruplarına Gönderim Yetkisi Verme ve Raporlama

Merhaba ,

Mail Grupları (Distribution List) mail gönderen kişileri dilerseniz organizasyon içinde kendiniz belirleyebilirsiniz ; bunu yapmak için aşagıdaki cmdlet’i kullanabilirsiniz:

 [PS] C:\Set-DistributionGroup -IgnoreDefaultScope -BypassSecurityGroupManagerCheck -AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers 'muratbilici.com/USERS/Murat Bilici' -Identity 'muratbilici.com/Users/ Distribution Groups/MailGrubu' 

Mail grubunda mail gönderme yetkisini listemek için aşagıdaki cmdlet’i kullanabilirsiniz:

 [PS] C:\Get-DistributionGroup "Mail Grubu" | fl name,accept* 

Organizasyonuzdaki tüm mail gruplarında yetki olup olmadıgını aşagıdaki cmdlet ile görebilirsiniz:

 C:\Get-DistributionGroup | where {$_.AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers -ne $null} | fl name,acceptmessagesonlyfromsendersormembers 

 

 

Categories: Exchange 2010 - Powershell - Security - Tip&Tricks